duminică, 30 martie 2008

DUMINICA SFINTEI CRUCI


Au trecut trei săptămîni din Postul Mare, al Paştelui, timp în care credincioşii s-au rugat mai mult, au mers mai des la Biserică iar unii s-au şi împărtăşit.În lumea antică, la romani şi iudei, crucea era folosită pentru răstignirea şi pedepsirea răufăcătorilor. Lui Iisus Hristos i s-a rezervat tocmai acest mod nedemn de osîndire. Astfel, în cazul Mîntuitorului, crucea a devenit altarul pe care s-a adus jertfă pe Sine Însuşi pentru toţi oamenii, din toate timpurile.

In duminica a treia din acest post, numită şi "a Sfintei Cruci", preotul va scoate în mijlocul bisericii o cruce făcută din flori şi busuioc. Regretatul părinte Ilie Cleopa spunea că "acest ritual se face pentru a ne întări în nevoinţa postului, ca să-l putem parcurge cu folos, pînă la capăt".
Crestinismul nu poate fi conceput fără cruce, ea fiind semnul cel mai distinctiv. "Semnul Sfintei Cruci nu poate fi separat de jertfa lui Iisus Hristos pe lemnul Crucii. Ea dobîndeşte putere de viaţă, din iubirea dumnezeiască, jertfită pe Cruce pentru toţi oameni", ne-a spus părintele Alexandru Barnea, profesor la Seminarul "Sfîntul Vasile cel Mare".

Pentru orice creştin, Crucea înseamnă şi lupta necontenită cu păcatul, cu răul, sub toate formele lui de manifestare. Crucea înseamnă şi înfrînarea de la pornirile rele, rezistenţa împotriva tuturor încercărilor diavolului de a-l abate pe om de la dreapta credinţă. "Bucuria rodeşte tainic în toţi cei care se închină, preaslăvind pe Hristos Cel Jertfit pe Cruce, pentru toţi oamenii, reînnoind viaţa. Sfînta Cruce aduce linişte acolo unde este tulburare, iubire unde este ură, lumină unde este întunericul păcatului", a mai spus părintele Barnea.

La fel ca în prima duminică din acest post, şi acum, în Duminica Sfintei Cruci, Biserica Ortodoxă ne îndeamnă să cinstim icoanele, un vrednic semn de cinstire fiind şi Sfînta Cruce. În înţelesul material, crucea este un obiect format din două bucăţi de lemn aşezate perpendicular, una peste alta. Este obiectul pe care a fost răstignit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.


În sens spiritual, prin cruce şi prin semnul crucii se înţelege unirea întru suferinţă cu Iisus Hristos rastignit, cu durerea şi suferinţele acestuia de atunci, dar şi un semn prin care pot fi trecute toate greutăţile şi suferinţele pe care fiecare om le suportă, la un moment dat, în viaţă.


Tradiţia Bisericii Ortodoxe are mărturii despre cinstirea Sfintei Cruci pretutindeni şi din totdeauna, începînd din epoca apostolică. Semnul crucii se găseşte pe turlele bisericilor, la mormintele creştinilor, precum şi în casele acestora. De asemenea, cruciuliţe în miniatură sînt purtate de creştini la piept, atîrnate de un lănţişor. Cinstirea Sfintei Cruci nu este o idolatrie, căci, oriunde o întîlnim, crucea este nedespărţită de Hristos Cel Răstignit. Mai mult, Crucea nu este doar un obiect de întristare şi nu aduce întristare, cu toate că amintesc de moartea Mîntuitorului, ci este semn de bucurie, căci prin ea a venit mîntuirea pentru toţi oamenii. "În Postul Mare, Sfînta Cruce ne dăruieşte iubire. Ea ne îndeamnă tainic la stăruinţa în jertfă sinceră pentru aproapele nostru şi ne cheamă permanent să redescoperim inima părintească a lui Dumnezeu şi bucuria vieţii în Hristos", a mai spus părintele Barnea.

http://www.evenimentul.ro/articol/duminica-sfintei-cruci-0.html

Niciun comentariu: